Ikon för Rikstermbanken

korsresistens

svensk term: korsresistens
förklaring:

En egenskap som sjukdomsalstrande mikroorganismer (bakterier, virus, svampar eller parasiter) kan besitta. Korsresistens innebär att en organism blir resistent mot ett eller flera läkemedel som liknar det läkemedel som verkligen användes mot organismen. Korsresistens är ett problem bland annat inom behandlingen av HIV-infektioner.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008