Ikon för Rikstermbanken

konvektion

svensk term: konvektion
definition:

värmeöverföring i en vätska eller gas genom cirkulation av upphettade partiklar

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008