Ikon för Rikstermbanken

kontraindikation

svensk term: kontraindikation
förklaring:

Medicinsk term för att två saker inte passar ihop på grund av vissa omständigheter, till exempel att ett läkemedel inte ska ges om man har en viss sjukdom. Ett exempel på en enkel kontraindikation är att man inte ska ta ett visst läkemedel om man vet med sig sedan tidigare att man är allergisk mot just det läkemedlet.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008