Ikon för Rikstermbanken

konfusion

svensk term: konfusion
definition:

förvirring som orsakas av störningar i hjärnans funktion

anmärkning:

Tids- och rumsorienteringen samt minnesförmågan försämras och den drabbade kan bli orolig och aggressiv. Vid svår konfusion kan hallucinationer förekomma.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008