Ikon för Rikstermbanken

kompetitiv

svenska termer: kompetitiv
konkurrerande
förklaring:

Läkemedel som verkar kompetitivt på en receptor konkurrerar med kroppens egna ämnen om att binda till samma bindningsställe på receptorn. När ett ämne har bundit till en receptor på en cell kan receptorn skicka signaler in i cellen om att producera andra ämnen. Exempelvis kan det kroppsliga ämnet histamin påverka en viss typ av receptorer i magsäcken så att cellerna börjar producera magsyra. Ett läkemedel som hämmar kompetitivt förhindrar alltså kroppens ämnen från att utöva sin effekt på kroppen.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008