Ikon för Rikstermbanken

komorbiditet

svensk term: komorbiditet
förklaring:

Samsjuklighet, flera samtidigt pågående sjukdomar. Begreppet används oftast när man talar om långvariga eller livslånga sjukdomar.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008