Ikon för Rikstermbanken

kombinationsterapi

svensk term: kombinationsterapi
definition:

läkemedelsbehandling där flera läkemedel med liknande effekt kombineras

anmärkning:

Oftast uppnås bättre effekt på sjukdomen än vid behandling med endast ett läkemedel. Kombinationsterapi utnyttjas även när man har läkemedel som ger svåra biverkningar i höga doser. Då kan man istället ge två läkemedel i lägre dos.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008