Ikon för Rikstermbanken

kolloid

svensk term: kolloid
definition:

ämne som är mycket finfördelat i ett annat medium

anmärkning:

Består ofta av makromolekyler, t.ex. proteiner.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008