Ikon för Rikstermbanken

koldioxid

svensk term: koldioxid
förklaring:

Koldioxid är en lukt- och färglös gas. En koldioxidmolekyl består av en kolatom och två syreatomer. I kroppen bildas koldioxid som en restprodukt vid cellandningen, och försvinner ut ur kroppen genom utandningsluften.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008