Ikon för Rikstermbanken

kohort

svenska termer: kohort
kohortstudie
observationsstudie
användningsområde: statistisk term
definition:

studie där exponering av olika riskfaktorer studeras i relation till sjukdomar som utvecklas över en viss tidsperiod

anmärkning:

Vanligt är att studera långtidseffekter av exempelvis olika levnadsvanor, långvarig läkemedelsexponering, faktorer i arbetsmiljön etc. Ofta löper en kohortstudie över flera år.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008