Ikon för Rikstermbanken

koccidioidomykos

svensk term: koccidioidomykos
förklaring:

Svampinfektion som orsakas av mögelsvampen Coccidioides. Sprids genom inandning av mögelsporer och ger upphov till långvariga förkylningslika besvär. Andra symtom kan vara trötthet, ledbesvär och avmagring. Vanlig i Nord-, Mellan- och Sydamerika.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008