Ikon för Rikstermbanken

koagulopati

svensk term: koagulopati
förklaring:

Koagulationsrubbning, störning i blodets levringsförmåga.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008