Ikon för Rikstermbanken

koagulation

svensk term: koagulation
definition:

när blod stelnar

anmärkning:

Vid en blödning koagulerar blodet oftast till en sårskorpa.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008