Ikon för Rikstermbanken

koagulasnegativ

svensk term: koagulasnegativ
definition:

egenskap hos bakterier (främst stafylokocker) som innebär att de inte kan producera ämnet koagulas

anmärkning:

Genom att testa huruvida en okänd bakteriestam är koagulasnegativ eller inte kan man få fram information om vilken sorts bakterier man har att göra med.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008