Ikon för Rikstermbanken

klonidin

svensk term: klonidin
förklaring:

Klonidin binder till och aktiverar receptorer (små sensorer) vilka dämpar det sympatiska nervsystemets påverkan på blodkärlen. Blodkärlen slappnar av och vidgas, och blodtrycket sänks. Klonidin sänker även hjärtfrekvensen.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008