Ikon för Rikstermbanken

klinisk prövning

svensk term: klinisk prövning
förklaring:

Innan ett läkemedel börjar säljas på apotek måste det noggrant testas för att fastställa vilka effekter och bieffekter det har, vilken dos som är lämplig med mera. Denna utprovning görs i form av kliniska prövningar. Kliniska prövningar består av olika faser och ett läkemedel måste genomgå alla faser för att kunna lanseras som en färdig produkt. Inledningsvis provas läkemedlet på djur och friska försökspersoner (säkerhetsstudier). I slutet av prövningen ges läkemedlet till patienter (effektstudier).

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008