Ikon för Rikstermbanken

klass I-antiarytmikum

svensk term: klass I-antiarytmikum
förklaring:

Läkemedel som påverkar hjärtats rytm, antiarytmika, delas in i olika klasser enligt Vaughan Williams klassificeringssystem som baseras på hur de verkar i kroppen och påverkar hjärtrytmen. Det finns fyra huvudklasser: I, II, III och IV. Klass I-antiarytmika delas även in i undergrupper (a–c).

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008