Ikon för Rikstermbanken

kinolon

svensk term: kinolon [tji-] 
förklaring:

Kinolonerna är en typ av antibiotika med bakteriedödande effekt. Kinolonerna motverkar bakteriernas tillväxt genom att hämma deras DNA-tillverkning. Främst tar kinolonerna död på s.k. gramnegativa bakterier och används bl.a. vid urinvägsinfektioner.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008