Ikon för Rikstermbanken

kinidin

svensk term: kinidin [tji-] 
förklaring:

Aktiv i beståndsdel i vissa läkemedel mot störningar i hjärtrytmen.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008