Ikon för Rikstermbanken

kinas

svensk term: kinas [tji-] 
definition:

enzym som överför fosfor från en energirik fosforinnehållande förening, till exempel ATP, till andra molekyler eller till proteiner

anmärkning:

När detta händer förändras proteinets aktivitet och på detta sätt kan kinaserna reglera cellens funktioner.

se även:

ATP

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008