Ikon för Rikstermbanken

ketonkropp

svensk term: ketonkropp
förklaring:

En ketonkropp är ett samlingsnamn för metaboliter som produceras när kroppens fettvävnad bryts ned (sker exempelvis vid svält). Dessa ketonkroppar kan i hög koncentration sänka blodets pH vilket kan vara skadligt för kroppen.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008