Ikon för Rikstermbanken

ketokonazol

svensk term: ketokonazol
förklaring:

Aktiv substans i läkemedel som motverkar svampinfektioner.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008