Ikon för Rikstermbanken

kemotaxi

svensk term: kemotaxi [tj-] 
förklaring:

Beskriver fria cellers och bakteriers dragningskraft till vissa kemiska och lösta ämnen i kroppen. Positiv kemotaxi innebär att de dras till hög koncentration lösta ämnen. Negativ kemotaxi betyder då att cellerna och bakterierna stöts bort från de höga koncentrationerna.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008