Ikon för Rikstermbanken

kausal terapi

svensk term: kausal terapi
definition:

behandling som riktar sig mot sjukdomsorsaken och inte bara mot sjukdomens symtom

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008