Ikon för Rikstermbanken

katjon

svensk term: katjon
definition:

positivt laddad jon

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008