Ikon för Rikstermbanken

katarr

svensk term: katarr
definition:

inflammation i någon av kroppens slemhinnor

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008