Ikon för Rikstermbanken

katalepsi

svensk term: katalepsi
definition:

stelhetstillstånd i musklerna

anmärkning:

Kroppens lemmar kan fastna i onaturliga ställningar. Katalepsi kan ses vid bl.a. schizofreni.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008