Ikon för Rikstermbanken

katabolism

svensk term: katabolism
definition:

nedbrytande processer i kroppen

anmärkning:

Kroppen använder sig av dessa processer för att utvinna energi.

Motsats till anabolism, som betyder uppbyggnad.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008