Ikon för Rikstermbanken

karyotyp

svenska termer: karyotyp
kromosomuppsättning
definition:

det schema som visar en persons kromosomer

anmärkning:

Detta schema kan användas för att påvisa genetiska defekter, i form av avvikande utseende på kromosomerna.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008