Ikon för Rikstermbanken

kardiella blåsljud

svensk term: kardiella blåsljud
förklaring:

Kardiella blåsljud är ljud som uppkommer från blodströmmar i hjärtat och kan tyda på hjärtfel. För att uppfatta blåsljuden måste en undersökning av hjärtat ske med ett stetoskop.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008