Ikon för Rikstermbanken

karcinos

svensk term: karcinos
definition:

allmän spridning av cancertumörer

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008