Ikon för Rikstermbanken

karboniumjon

svensk term: karboniumjon
förklaring:

En karboniumjon är en kolatom som binder till fem andra atomer, vilket är en mer än normalt. Detta gör att kolet blir positivt laddat. Positivt laddade atomer kallas för joner.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008