Ikon för Rikstermbanken

karbanhydrashämmare

svensk term: karbanhydrashämmare
förklaring:

Karbanhydras är ett enzym som kan påskynda föreningen mellan koldioxid och vatten till kolsyra. Det kan också göra det omvända, det vill säga spjälka kolsyra till vatten och koldioxid. En karbanhydrashämmare förhindrar att detta sker genom att binda till karbanhydras och göra det tillfälligt inaktivt.

exempel:

Brinzolamid och latanoprost är exempel på läkemedel som är karbanhydrashämmare.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008