Ikon för Rikstermbanken

kapillärt inkilningstryck

svensk term: kapillärt inkilningstryck
förklaring:

Används för att uppskatta trycket i höger förmak. Värdet används för att diagnostisera bland annat hjärtsvikt och för att mäta effekt av läkemedelsbehandling.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008