Ikon för Rikstermbanken

kandiduri

svensk term: kandiduri
definition:

förekomst av jästsvamp i urin

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008