Ikon för Rikstermbanken

kandidavaginit

svensk term: kandidavaginit
definition:

svampinfektion i underlivet orsakad av jästsvampar

anmärkning:

Svampen ger upphov till klåda och kan också leda till sprickor i slemhinnan.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008