Ikon för Rikstermbanken

kärl

svensk term: kärl
förklaring:

I kroppen går kanaler som transporterar runt blod eller lymfvätska, och dessa kallas blodkärl respektive lymfkärl. Kärlen förgrenar sig till kroppens alla olika delar.

Kärl kan även avse någon form av behållare.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008