Ikon för Rikstermbanken

jonbyteskromatografi

svenska termer: jonbyteskromatografi
jonbytarkromatografi
förklaring:

En form av kromatografi som används för att separera joner. Den används ofta vid separation och rening av proteiner, peptider, nukleinsyror och andra laddade molekyler

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008