Ikon för Rikstermbanken

ivabradin

svensk term: ivabradin
förklaring:

Ivabradin används vid kärlkramp. Smärtor som uppstår vid kärlkramp beror på att hjärtats kärl är trånga och inte tillför hjärtat tillräckligt med syre. Ivabradin verkar på hjärtats naturliga pacemaker, sinusknutan, och hjärtat får färre signaler om att kontrahera och utföra slag. Hjärtats arbetsbelastning minskar och mindre syre krävs. Syrebristen minskar och därmed smärtorna.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008