Ikon för Rikstermbanken

isoenzym

svensk term: isoenzym
definition:

enzymer som tillhör samma enzymfamilj även om de skiljer sig något till utseende och egenskaper sinsemellan men trots detta katalyserar/utlöser samma sorts reaktion

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008