Ikon för Rikstermbanken

ischemi

svensk term: ischemi [isch-] 
definition:

syrebrist i vävnad

anmärkning:

Uppstår då blodflödet till vävnaden är för litet för att tillgodose dess behov. Åderförkalkning är den vanligaste orsaken till ischemi. Ischemi kan leda till funktionsnedsättning i vävnaden.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008