Ikon för Rikstermbanken

intubering

svensk term: intubering
definition:

införande av rör, tub eller kanyl i en kroppskanal, vanligtvis i luftstrupen

anmärkning:

Detta säkrar att en sövd eller medvetslös patient får fria luftvägar.

Motsatsen är extubering.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008