Ikon för Rikstermbanken

intravesikalt

svensk term: intravesikalt
förklaring:

Tillförsel av läkemedel direkt till urinblåsan. En kateter (plastslang) förs försiktigt in i urinröret upp i urinblåsan. Via slangen förs läkemedel i vätskeform till urinblåsan.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008