Ikon för Rikstermbanken

intraventrikulärt

svensk term: intraventrikulärt
förklaring:

Åsyftar tillförsel av läkemedel direkt till hjärtats mellanvägg eller till hjärnans ventrikelsystem.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008