Ikon för Rikstermbanken

intravenöst

svensk term: intravenöst
förklaring:

Läkemedlet ges direkt i ett blodkärl (ven). Att läkemedlet tillförs blodet direkt har fördelar som att en större andel tillfört läkemedel når blodcirkulationen samt att snabbare effekt av läkemedlet kan uppnås.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008