Ikon för Rikstermbanken

intratekal

svensk term: intratekal
definition:

beläget i eller injicerat i ryggmärgsvätskan

anmärkning:

Intratekal injektion av läkemedel innebär att det injiceras mellan två kotor i nedre delen av ryggraden där ryggmärgsvätska finns.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008