Ikon för Rikstermbanken

intraokulärkirurgi

svensk term: intraokulärkirurgi
definition:

kirurgiskt ingrepp inne i ögat

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008