Ikon för Rikstermbanken

intranasalt

svensk term: intranasalt
förklaring:

Då läkemedlet tillförs näsan. Nässpray administreras t.ex. intranasalt.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008