Ikon för Rikstermbanken

intraluminal

svensk term: intraluminal
definition:

inne i ett hålrum i kroppen

anmärkning:

Till hålrum räknas bland annat magsäcken och tarmarna.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008