Ikon för Rikstermbanken

intrakutantest

svensk term: intrakutantest
definition:

test som kan användas vid en allergiutredning

anmärkning:

En liten mängd av det ämne som misstänks framkalla en allergisk reaktion injiceras intrakutant (in i huden) och läkaren kan därefter se om ämnet framkallar en lokal allergisk reaktion.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008